KAYNAKLAR

KKDİK Kayıtları Nasıl Yapılacaktır?

KKDİK kapsamında maddelerin kayıt işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Çevre Bilgi Sistemi web sitesi üzerinden, “Kimyasal Kayıt Sistemi” aracılığı ile yapılacaktır.


CRAD, KKDİK Kayıtları için Tek Temsilcilik, danışmanlık, takip ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ