KAYNAKLAR

KKDİK Kayıtları Nasıl Yapılacaktır?

KKDİK kapsamında maddelerin kayıt işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Çevre Bilgi Sistemi web sitesi üzerinden, “Kimyasal Kayıt Sistemi” aracılığı ile yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ