KAYNAKLAR

KKDİK Yönetmeliğinin Yayınlanması İle Yürürlükten Kaldırılan ve Kaldırılacak Olan Yönetmelikler Nelerdir?

a) 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” 31.12.2023 tarihinde yürürlükten kaldırılacaktır.

b) 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” 23.06.2017 tarihinde yürürlülükten kaldırıldı.

c) 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik” 23.12.2017 tarihinde yürürlükten kaldırıldı.

İLETİŞİM BİLGİLERİ