KAYNAKLAR

KKDİK Yönetmeliğinin Yayınlanması İle Yürürlükten Kalkacak Yönetmelikler Nelerdir?

a) 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik”

b) 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”

c) 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik”

İLETİŞİM BİLGİLERİ