CRAD BLOG

KİMYASAL ÜRÜNLERİNİZ 2016’YA HAZIR MI?

2016 yılı gerek yurdumuzda gerek Avrupa Birliğinde birçok değişiklik ile geliyor. Ürünlerinizi mevzuata uyumlu olarak piyasaya sürebilmeniz bu değişikliklere uyum sağlamanıza bağlı. Ve önemle dikkatinizi çekmek isteriz ki bu değişikliklere uyum sağlamak son anda gerçekleştirilemeyecek kadar kapsamlı.
 

Bu değişikliklerin bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz;

Türkiye – SEA Uyumlu Sınıflandırma: Maddeler için 1 Haziran 2015 tarihinden beri zorunlu olan SEA yönetmeliği uyarınca sınıflandırılması, piyasaya sürülen karışım ürünleri için 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır. SEA yönetmeliğine göre değişmiş olan kriterler nedeniyle ürünlerinizi sınıflandırması değişmiş olabilir, hatta geçmişte sınıflandırmaya tabi olmayan ürünleriniz SEA kriterlerine göre zararlı sınıflandırılmış olabilir. 1 Haziran 2016 tarihinde tüm ürünlerinizin SEA uyumlu sınıflandırılmış olabilmesi için 2016 yılının ilk günlerinden itibaren harekete geçmek gerektiğini unutmayınız.

Türkiye-SEA Etiketleme: SEA Uyumlu sınıflandırma ile birlikte piyasaya sunduğunuz tüm karışım ürünler, SEA kriterlerine göre zararlı olarak sınıflandırılmış olmaları halinde en geç 1 Haziran 2016 tarihine kadar SEA uyumlu etiket ile etiketlenerek piyasaya sürülmelidirler. Bu kapsamda uygun Zararlılık işareti, Uyarı Kelimesi, H ve P ifadeleri ile etiketlenmeliler. SEA etiketlemesini ihmal etmek firmanızı ciddi ceza ve yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir.

Türkiye- Yeni GBF Yönetmeliği:
Gerek SEA yönetmeliğinin devreye girmesi ile gerekse de yurdumuzdaki GBF (Güvenlik Bilgi Formu) formatını Avrupa Birliği formatı ile uyumlaştırmak hedefi ile Aralık 2014 tarihinde 29204 sayılı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Ürününüzün zararlı olarak sınıflandırılması veya içeriğinde mesleki maruziyet sınır değeri olan madde bulunması halinde ürünlerin profesyonel alıcılarına 29204 sayılı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’ne uyumlu Güvenlik Bilgi Formu temin edilmesi kanuni zorunluluktur.

Sertifikalı kişiler tarafından hazırlanması gereken, SEA yönetmeliği bilgilerini de ihtiva eden 29204 sayılı GBF yönetmeliği karışımlar için en geç 31 Mayıs 2016 tarihine kadar hazırlanmalı ve yeniden hazırlandığı tarihten geriye dönük 12 ay içinde ürünü tedarik etmiş olduğunuz kişilere güncelleme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde iletilmelidir.

A.B. REACH Mevzuatı GBF/SDS Güncellemesi: DSD/DPD (67/548 & 99/45 EC) olarak bilinen eski sınıflandırma ve etiketleme direktifleri 1 Haziran 2015 tarihi ile tamamen hükümsüz kalmıştır. Bunun bir sonucu olarak SDS hususundaki REACH Ek II 29 Mayıs 2015 tarihinde EU 2015/830 sayılı düzenleme ile güncellenmiştir. Artık A.B. pazarına sürülen ürünlerin SDS’lerinden eski sınıflandırma ve etiketleme bilgileri tamamen kaldırılmış ve yeni format yükümlülükleri devreye girmiştir. 453/2010 EU uyarınca hazırlanmış ve 1 Haziran 2015 tarihinden önce alıcılarına iletilmiş SDS’ler 31 Mayıs 2017 tarihine kadar kullanılacak olsa da, gerek yeni piyasaya sürülen ürünlerin, gerekse de geçmiş SDS’lerin güncellenmesi halinde EU 2015/830 uyumlu olarak hazırlanmaları gerekmektedir.

Unutmayınız ki mevzuata uygun bir etiket ve GBF/SDS tüm kullanıcılar nezdinde hem firmanızın hem de ürününüzün prestijidir. Yüksek tanıtım maliyetleri, fuar katılımları sayesinde oluşturduğunuz olumlu imajınızın, mevzuata uygun olmayan etiket ve GBF ile bozulmasına izin vermeyin.


Detaylı bilgi için CRAD uzman ekibi ile temas edebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ