CRAD BLOG

THSK BAZI AKTİF MADDELERİ İÇEREN BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN RUHSATLARININ İPTALİ VE ENVANTERDEN ÇIKARILMALARI HAKKINDA MAKAM OLURU YAYIMLAMIŞTIR.

10/10/2014 tarih ve L 294 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 31/10/2014 tarihinde yürürlüğe giren 1062/2014/EU sayılı Avrupa Komisyonu Kanun Hükmünde Kararnamesinin Ek-II Bölüm 2'sinde belirtilen ürün tiplerine karşılık gelen aktif maddelerin, biyosidal ürünler içerisinde aktif madde olarak kullanımlarına dair 12 aylık süre sona ermiştir.


Bu doğrultuda; THSK 02/12/2015 tarihli ve 19020089/105.99/8949 sayılı Makam Oluru yayımlamıştır. İlgili Makam Oluru kapsamında Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın (ECHA) aktif madde listelerinde bulunmayan ve ekte yer alan listedeki ürün tiplerine karşılık gelen aktif maddeleri içeren, ülkemizde ruhsatlandırılmış tüm ürünlerin ruhsatlarının iptaline ve envanter kaydı yapılmış ürünlerin ise envanterden çıkarılmasına karar verilmiştir. İlgili ürünlerin piyasada bulundurulması için 01/06/2016 tarihine kadar, kullanıcısı tarafından Tedarik edilmiş olaların kullanımı için ise 01/12/2016 tarihine kadar süre verilmesine karar verilmiştir. Mevcut ruhsatlar 01/06/2016’ya kadar THSK’ya iade edilmelidir

İlgili Makam Oluru için tıklayınız.

İptal Edilen Aktif Maddelerin Listesine ulaşmak için tıklayınız.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ