CRAD BLOG

THSK RUHSAT SÜRESİ 31.12.2015 TARİHİNDE DOLAN BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN RUHSAT SÜRESİ UZATIMI HAKKINDA MAKAM OLURU YAYIMLAMIŞTIR.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’ne göre ruhsatlandırılma işlemleri yürütülen biyosidal ürünlerin ruhsat uzatma işlemleri sürecinde; mevcut ürün sayısının çok fazla olması, yetkilendirilmiş laboratuvarların kapasitelerinin çok üstünde başvuruların olması ve etkinlik testlerinin yapılabilmesi için gerekli doğal popülasyon mevsiminin uygun olmaması sebepleriyle 21.10.2014 tarih ve 6154 sayılı Makam Olur’u ile üretici ve ithalatçı firmaların talep edilen analizleri yaptırabilmesi ve gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanabilmesi için ruhsat geçerlilik süreleri 31.12.2015 tarihine kadar uzatılarak bu süre bitimine kadar ilgili gerekliliklerin THSK’ya sunulması istenmiştir.

Ancak; ürün sayısının çok fazla olması nedeniyle laboratuvarlarda yığılma meydana gelmesi ve etkinlik testlerinin yapılabilmesi için gerekli doğal popülasyon mevsimi uygun olmadığından, ruhsat süresi 31.12.2015 tarihinde dolan ve bu tarihe kadar ruhsat süresini uzatılmasına ilişkin THSK’ya başvurusu yapılan ürünlerden, ruhsatlarına yönelik yasaklayıcı veya kısıtlayıcı bir karar alınmamış ise, ruhsatların geçerlilik süreleri 31.08.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.


Bu doğrultuda firmaların;
 ** 31.12.2015 tarih ve 9819 sayılı Makam Oluru’na istinaden 31.08.2016 tarihine kadar ruhsat süresinin uzatılmasını talep eden başvuru dilekçesi,
** Ruhsat belgesinin aslı,
**  İlgili ürün için 31.12.2015 tarihine kadar ruhsat süresi uzatımı için başvuru yaptığını gösterir belge ile Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı evrak birimine başvurması gerekmektedir.

31.12.2015 tarih ve 9819 sayılı Makam Oluru için tıklayınız. 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ