CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ AKTİF OLARAK KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR!

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından, Biyosidal Ürünlerin elektronik ortamda önbaşvuru, envanter bildirimi ve ruhsatlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için oluşturulmuş takip sistemi aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Takip sistemine kayıt işlemi, Biyosidal ürün üretici ve ithalatçılarına dair firma bilgileri ile birlikte Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, yetkili kişi/kişiler ve noter onaylı yetki belgelerine dair bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi ile gerçekleştirilmektedir. Başvurular biyosidal.thsk.gov.tr web adresinden yapılacaktır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki;
*** “Yetkili kişi/kişiler” bölümüne Yetkili Kişinizin bilgilerini girdikten sonra “Ekle” butonuna basınız.
*** biyosidal.thsk.gov.tr web adresi Chrome ve Mozilla Firefox desteklidir.

Takip sistemine kayıt yapan firmaların aşağıdaki evrakları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na dosya halinde bir başvuru dilekçesi ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
- Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)
- İmza Sirküleri (Fotokopi)
- Yetki Belgesi (Noter Onaylı)


**
Talep edilen evrakları en kısa sürede Türk Halk Sağlığı Kurumu'na teslim etmenizi tavsiye ederiz.
** Biyosidal ürün başvurusu sürecinde BÜT Sistemi’ne yüklenen tüm evraklar, dosya halinde de Bakanlığa teslim edilecektir.
** Ticaret Sicil Gazetenizde biyosidal ürünler ile ilgili faaliyet alanı ve işlemlerin belirtilmiş olmasına dikkat ediniz.


Tüm sorularınız için CRAD Uzman Ekibi ile temas edebilirsiniz.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ