CRAD BLOG

ECHA MEVZUATSAL İNCELEME İÇİN BAZI MADDELERE DAİR KISA LİSTE OLUŞTURDU.

Avrupa Kimyasallar Ajansı ECHA, Üye Ülke Yetkili Makamlarınca incelenmek üzere REACH kayıt dosyalarından yaklaşık 300 tane maddeden oluşan bir kısa liste oluşturdu. Bu maddeler potansiyel kanserojen, mutajen veya üreme toksik (CMR), kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT), endokrin bozucu, hassaslaştırıcı veya tekrarlanan maruziyette belirli hedef organ toksisitesi olan maddeler arasından otomatik olarak rastgele seçilmiştir. Üye Ülke Yetkili Makamları oluşturulan bu listede yer alan maddeler üzerinde, düzenleyici eylem gerekip gerekmediğini tespit etmek için manuel çalışma yürüteceklerdir.

Maddelerdeki ikinci eleme insan üzerindeki maruziyete ve çevreye salınım potansiyeline göre yapılacak ve bu göz önünde bulundurularak önceliklendirilecek.

Etkilenen firmalar ECHA'dan kayıtlarının incelenme potansiyeline dair bir bilgilendirme mektubu aldılar veya almak üzereler. Mektupların amacı maddelerin seçimlerinin ilk aşamasından beri yetkililerin çalışmalarının şeffaflığını arttırmak ve kayıtçılara maddelerinin zararını ve kullanım profilini açıklığa kavuşturma imkânı vermek. Firmalar bu mektupla dosyalarındaki eksiklikleri gidermek adına en kısa sürede güncelleme yapmaya davet edilmektedir. Üye ülkeler veya ECHA madde üzerinde bir eylem gerçekleştirirse, bu bilgi ECHA'nın web sitesinde yayınlanacak ve firmalar

ECHA'nın ana sayfasında yer alan 'Search for Chemicals' kısmından maddelerinin durumunu kontrol edebilecekler.
Ortak çabanın amacı, maddelerin insan sağlığı veya çevre için risklerini ortaya çıkarmak ve güvenli kullanıldıklarından emin olmak için REACH veya CLP süreçlerini geliştirmek. 2020 SVHC yol haritası uygulama planının da bir parçası olacak bu yaklaşımla kayıt dosyalarının kalitesinin arttırılması, yetkililere daha fazla işlem gerekip gerekmediğiyle ilgili daha sağlam temel sağlayacaktır.

İlgili ECHA web site haberi için tıklayınız. 
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ