CRAD BLOG

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK DÂHİLİ ACİL DURUM PLANI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 31 Mart 2016 Tarihli ve 29670 sayılı Resmi Gazete'de '' Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dahili Acil Durum Planı Tebliği'' yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında, Çevre Bilgi Sistemi’ne yapılan bildirimler sonucunda üst seviyeli olarak tanımlanan kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 13.ncü maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken dâhili acil durum planına ilişkin usul ve esasları belirlenmektedir.


Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5.nci maddesinde tanımlanan üst seviyeli kuruluşlara uygulanır.


Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği eklerinin içeriğinde; Kuruluş İçi Acil Durum Müdahale Organizasyon Şeması, Senaryo Bazında Acil Durum Planı, Kuruluş İçi Acil Durum Merkezi Raporlama Formu, Dahili Acil Durum Planının Biçimi ve Genel kuralları ve Dahili Acil Durum Formatı bulunmaktadır.


İlgili tebliğ için linki takip ediniz.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ