CRAD BLOG

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

Bitki Koruma Ürünlerinin Güvenlik Bilgi Formu, etiket örnekleri ve bu etiket örneklerinin oluşturulmasında kullanılan bilgi ve belgelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına son bildirim tarihi  15/2/2017 olarak uzatılmıştır. Bu etiketlerin bakanlıkça tamamlanması gereken onay işlemleri 31/5/2017 olarak değiştirilmiştir.

 

İlgili Yönetmelikte yer alan maddeler aşağıdaki yer almaktadır;

MADDE 1 – 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan“31/12/2016” ibaresi “15/2/2017” olarak, geçici 2 nci maddesinde yer alan “31/12/2016’dır” ibaresi ise “31/5/2017’dir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 31/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Geçici maddelerin açıklaması ise aşağıda yer almaktadır;

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bakanlıktan ruhsat almış bitki koruma

ürünlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre firmasınca hazırlanmış etiket örnekleri ve bu etiket örneklerinin oluşturulmasında kullanılan bilgi ve belgeler en geç 31/12/2016 tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu etiketler her türlü sorumluluk firmasına ait olmak şartıyla Bakanlıkça onay işlemleri tamamlanıncaya kadar piyasaya arz edilecek bitki koruma ürünü ambalajlarında kullanılabilir. Bu etiketlerin onay işlemleri 31/12/2017 tarihine kadar Bakanlıkça tamamlanır.

 

*** Geçici 1.nci maddesinde yer alan“31/12/2016” ibaresi “15/2/2017” olarak değiştirilmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Firma stoklarında bulunan eski etiket ve ambalajların firmalarca en son kullanım tarihi 31/12/2016’dır. Bu tarihten itibaren EK-2’de yer alan Bitki Koruma Ürünü Etiket Örneği ’ne uygun etiketlerin kullanılması zorunludur.”

 

*** Geçici 2.nci maddesinde yer alan “31/12/2016’dır” ibaresi ise “31/5/2017’dir”olarak değiştirilmiştir.

 

 İlgili yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ