CRAD BLOG

ECHA, BİYOSİDAL ÜRÜNLER KOMİTESİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN 17 YENİ KARARI AÇIKLADI.

Avrupa Biyosidal Ürünler Komitesi (BPC), dezenfektan ve koruyucu grubunda olan Biyosidal Ürünler için altı aktif maddeyi onaylamıştır.

 

Kabul edilen kararlara göre ürün tipleri için onaylanan aktif maddeler ve ürün tipleri bilgileri aşağıdaki gibidir;

 

Komite, Ürün tipi 2, 3 ve 4 için Tetra-asetiletilendiamin (TAED) ve Sodyum perkarbonat’ tan elde edilen Perasetik asit;

Ürün tipi 1, 2, 3, 4 ve 5 için Sodyum hipoklorit’ ten elde edilen aktif klor;

Ürün tipi 2, 3, 4 ve 5 için Kalsiyum hipoklorit’ ten elde edilen aktif klor;

Ürün tipi 2 ve 5 için Klordan elde edilen aktif klor;

Ürün tipi 11 için MIT ve Ürün tipi 8 için OIT maddelerinin Biyosidal Aktif Madde olarak kullanılmasını onaylamıştır.

 

İlgili ECHA haberi için tıklayınız.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ