CRAD BLOG

ECHA ÇOK YÜKSEK DERECEDE KAYGI VEREN (SVHC) MADDELER LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ.

ECHA’nın Üye Ülkeler Komitesi (MSC), Fransa, İsveç, Almanya ve Avusturya'nın önerileri üzerine 4 yeni maddenin ‘SVHC’ madde olarak tanımlanması konusunu onayladı. Bu yeni 4 madde Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi’ne aday olarak eklendi.


Bu son düzenleme sonrasında Aday Liste’de yer alan toplam madde sayısı 173 olmuştur.


12 Ocak 2017 tarihinde aday listeye eklenen maddeler aşağıda yer almaktadır;

 

Sıra
No
Madde Adı EC No CAS No Eklenme
 Tarihi
Eklenme Nedeni
1 4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA 201-245-8 80-05-7 12.01.2017 Üreme için toksik (Madde 57 c)
2 Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts 

206-400-3

221-470-5

335-76-2

3830-45-3

3108-42-7

12.01.2017

Üreme için Toksik (Madde 57 c)

PBT (Madde 57 d)

 3 p-(1,1-dimethylpropyl)phenol  201-280-9 80-46-6 12.01.2017  Çevre üzerinde olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57 f)
4

4-heptylphenol, branched and linear [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof]

 

- - 12.01.2017

Çevre üzerinde olası ciddi etkilere sahip eşdeğer seviye (Madde 57 f)

 

** İlgili SVHC toplam madde listesine ulaşmak için tıklayınız.

** İlgili ECHA web sitesi için tıklayınız.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ