CRAD BLOG

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

7 Nisan 2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de ''Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' ' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.


6 Ekim 2010 tarihinde yayımlanan 27721 sayılı Yönetmeliğin 2.,4.,5.,6,.7,8,11.,12 ve15. maddelerinde değişiklik yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin Ek-7'si değiştirilmiş ve Ek-9'u yürürlükten kaldırılmıştır.
 

İlgili Yönetmelik için lütfen tıklayınız...
BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ