MEVZUAT

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 9 Kasım 2017 Tarihli ve 30235 sayılı Resmi Gazete'de '' Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik'' yayımlanmıştır. İlgili Yönetmeliğinin yayımlanmasının ardından 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı ''Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik'' yürürlükten kaldırılmıştır.


Bu Yönetmeliğin amacı; bitkilerin veya bitkisel ürünlerin her türlü zararlı organizmadan korunması veya bu tür organizmaların etkisinin önlenmesi, bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ve piyasaya sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ