BÜLTENLERİMİZ

CRAD 2017 ARALIK AYI SEKTÖREL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

KKDİK (KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI) YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazete'de ''Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'' yayımlanmıştır.


KKDİK bilgilendirme eğitimi ile; karmaşık olan KKDİK Yönetmeliği süreçlerinde firmaların kendi rollerini ve yükümlülüklerini anlayabilmeleri , yönetmelik gereklilikleri ve kayıt tarihler hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Başvuru ve kayıt işlemleri için, katılımcılar eğitim katılım formunu doldurarak egitim@crad.com.tr  e-mail adresine gönderebilir ya da  0216 335 46 06 nolu faks ile CRAD Akademi eğitim birimine ulaştırabilirler.


*** Eğitim Katılım Formu için tıklayınız….

Avrupa Birliği REACH mevzuatının Türkiye'ye uyumlaştırılması olarak tanımlanabilecek olan KKDİK Yönetmeliği kapsamında sunulacak eğitim detayları aşağıdaki sıralanmıştır.


Eğitim Tarihi: 19 Aralık 2017 Salı

                        26 Aralık 2017 Salı

Eğitim Süresi & Saati: 3 saat - 13:30 -16:30

Eğitim Yeri: CRAD Akademi / Ümraniye

Eğitim Kontenjanı: 20

Eğitim Ücreti: 300 TL + KDV 

 

Eğitim İçeriği ve Konuları: 

  • KKDİK Yönetmeliği Öncesi Türkiye’de Kimyasal Kontrol Mevzuatları
  • KKDİK Yönetmeliği Genel Tanıtımı
  • Tarafların Yükümlülükleri
  • Kritik Tarihler Ve Alınması Gereken Aksiyonlar
  • Kayıt, Kısıtlama Ve İzin Süreçlerinin Yönetimi
  • Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Ve Eğitmeni
  • Soru&Cevap

 

Eğitime Kimler Katılmalı?

Eğitime maddelerin imalatı, ithalatı veya maddenin kendi halinde karışım içinde veya eşya içerisinde kullanım sürecine dahil olan tüm firmaların ilgili personelleri katılabilir.


Detaylı bilgi, kayıt süreci ve tüm işlemler için CRAD Akademi iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.


KKDİK YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ‘’KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTMENİ’’NİN EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan ‘’ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği’nin amacı, insan sağlığı ve çevrenin kimyasalların zararlılığından yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlılıklarının değerlendirilmesine yönelik yetkinliği ve kapasiteyi arttırmak, maddelere dair Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ’nin yapılması,  Kimyasal Değerlendirme Raporlarının ve Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması çalışmalarının yürütülmesini sağlamaktır.

KKDİK Yönetmeliğinin yayımlanması getirmiş olduğu yenilik ve yükümlülükler kimya sektörünü yakından ilgilendirmektedir. Yeni uygulamaların ilk başında ise, Güvenlik Bilgi Formlarına (GBF-SDS) ek olarak 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler için Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD) dokümanlarının hazırlanması gerekliliğidir.

KKDİK Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Güvenlik Bilgi Formları, Kimyasal Güvelik Raporları, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından yapılması gerekmektedir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlık eğitimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim kuruluşları tarafından ve KKDİK Yönetmeliği’nin Ek-18’in 4. Bölümünde yer alan şartları karşılayan eğitmenler tarafından verilecektir. 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimi Verebilmek İçin Eğitmen Olabilme Kriterleri: 

  • Kimya mühendisi, çevre mühendisi, kimya lisans, biyoloji lisans, kimya öğretmenliği veya biyoloji öğretmenliği mezunu olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında 3 yıl çalışmış olmak,
  • Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında 5 yıl çalışmış olmak,
  • Yukarıdaki şartlara ek olarak KKDİK Yönetmeliğinin Ek-18’in 2. Bölümünde yer alan konulardan ve bu ekte yer alan sürelerden az olmamak şartıyla 64 saat eğitim almak. 


Bu kapsamda; 1. ve 2. Maddede yer alan kriterleri karşılayan kişiler KKDİK Yönetmeliğinin Ek-18 ve 2. Bölümünde yer alan konulardan oluşan 64 saatlik eğitimleri tamamlamak sureti ile eğitmen olabilecekler ve Bakanlık tarafından onaylanmış kurumlarda Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitimi verebileceklerdir. 

CRAD olarak Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitmen Eğitimlerimiz 2018 Ocak ayında başlayacaktır. CRAD Akademi merkez binasında Eğitimcinin Eğitmeni Yüksek Kimyager Sn. Haydar Hazer tarafından sunulacak eğitimler, hafta içi ve hafta sonu grupları olarak 2 grup halinde sunulacaktır. 

** Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin yürürlüğe girme tarihini takiben, kurumumuzun ve eğitim programımızın Bakanlık tarafından onaylanmasını takiben, Eğitmen eğitimine katılan kişiler, KDU belgelendirme sınavına da katılmaya hak kazanacaklardır. 


Başvuru ve kayıt işlemleri için, katılımcılar eğitim katılım formunu doldurarak egitim@crad.com.tr  e-mail adresine gönderebilir ya da  0216 335 46 06 nolu faks ile CRAD Akademi eğitim birimine ulaştırabilirler.


Eğitim Katılım Formu için tıklayınız...

 

Eğitim Tarihleri: Hafta içi grupları için;

                            22-23-24-25-26-29-30-31 Ocak 2018

                             : Hafta sonu grupları için;

                              27-28 Ocak - 3-4-10-11-17-18 Şubat 2018

Eğitim Süresi: 8 tam gün - 8 saat / toplam 64 saat

Eğitim Yeri: CRAD Akademi / Ümraniye

Eğitim Kontenjanı: 20

Eğitim Ücreti: 5.200 TL + KDV 

Eğitmen: Haydar HAZER - Yüksek Kimyager – Kimyasal Değerlendirme Uzmanı


Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 1989 yılı mezunudur. Hacettepe Üniversitesinde 1999 yılında Analitik Kimya Yüksek Lisans bölümünü tamamlamıştır. 1990 – 1994 yılları arasında çeşitli liselerde Kimya Öğretmeni olarak görev almıştır. 1994 yılından bugüne kadar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kimyasalların Yönetimi Dairesi Başkanlığından görev almıştır. 

Birçok TS ISO İç Denetçi, Çevre Yönetim Sistemlerinin Denetimi, Çevre Tetkikçisi vb. belgelere sahiptir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görev aldığı yıllarda ise; ‘’Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’,  ‘’Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Yönetmeliği’’, ‘’Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)’’, ‘’Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)’’ hazırlanması konusunda görev almıştır. 

Uzun yıllar A.B. Komisyonu CARACAL (REACH ve CLP konusunda yetkili otoriteler) toplantılarına ülkemizi temsilen katılmış bunun yanı sıra Türk Sanayi Paydaşlarına mevzuatlar ve uygulamaları hakkında eğitimler sunmuştur. 

1965 Yozgat doğumlu olan Haydar Hazer, evli ve 2 çocuk babasıdır.


Eğitim ücretine dâhil olan hizmetler;
•    Gün içi ikramlar, Öğle Yemeği
•    Ders notlarının ve kaynakların elektronik (pdf) kopyaları 


*** Çevreye duyarlılık ve kâğıt sarfiyatını önleme maksadı ile eğitim notları basılı olarak sunulmayacaktır. Eğitim başlangıcında katılımcılara verilecek şifre ile ilgili web sayfasından indirilecek ve bilgisayar üzerinden takip edilecektir. 


Konaklama ihtiyacı olan katılımcılar için CRAD ’a 3 dk. yürüme mesafesinde olan The City Suites tavsiye edilmektedir. 
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ