KAYNAKLAR

Kimyasal Değerlendirme Uzman Eğitmeni Olabilme Kriterleri Nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 30105 Sayılı ve 23 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ''Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'' kapsamında Kimyasal Değerlendirme Uzman eğitmeni olabilmek için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır.


** Kimya mühendisi, çevre mühendisi, kimya lisans, biyoloji lisans, kimya öğretmeliği veya biyoloji öğretmenliği mezunu olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında 3 yıl çalışmış olmak ve bu ekin ikinci bölümünde belirtilen eğitim konularının her birinden ve bunların tabloda belirtilen sürelerinden az olmamak şartıyla en az 64 saat eğitim almak ve bunu belgelendirmek veya,


** Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında 5 yıl çalışmış olmak ve bu ekin ikinci bölümünde belirtilen eğitim konularının her birinden ve bunların tabloda belirtilen sürelerinden az olmamak şartıyla en az 64 saat eğitim almak ve bunu belgelendirmek.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ