KAYNAKLAR

Kimyasal Değerlendirme Uzman Sertifikası Geçerlilik Süresi Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 30105 Sayılı ve 23 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ''Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'' Ek-18'nde belirtildiği üzere, Kimyasal Değerlendirme Uzman sertifikasının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

Kimyasal Değerlendirme Uzman sertifikası alabilmek için, kişilerin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş Kurumların yeterlilik sınavına katılması ve sınavdan 70 ve üzeri puan alması gerekmektedir.


Ayrıca bakınız, CRAD’ın güncel Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) eğitimleri

İLETİŞİM BİLGİLERİ