CRAD BLOG

HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

31 Ekim 2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ, 21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.


21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Yetkililerden alınan bilgiye göre ilgili ürünler için piyasa denetimlerine ağırlık verilecektir.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ