CRAD BLOG

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İÇERİĞİNE YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

14 Ocak 2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ, 21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.


21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ