CRAD BLOG

KKDİK YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZDEN HABERDAR MISINIZ?

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması) Yönetmeliği’nin'' birçok maddesi 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. 

Yönetmeliğin 66. Maddesi olarak geçen yürüklük başlığı uyarınca yayım tarihi olan 23 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe giren tek maddesi 64. Madenin b bendinde yer alan şekilde 27092 sayılı Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması idi. 

Yönetmeliğin diğer hükümlerinin büyük bir bölümü ise 66. Maddenin Ç bendi uyarınca yayımı tarihinden 6 ay sonra yani 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. 

Bu tarihle beraber 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik te yürürlükten kalkmış ve yerini KKDİK Yönetmeliğinin hükümlerine ve Ek-17'nin ilgili girdilerinin uygulanmasına bırakmıştır. 

Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı Ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar başlığını taşıyan KKDİK Yönetmeliğinin Ek-17’nin yürürlüğe giren başlıkları ve yönetmeliğin firmanıza olan etkileri konusunda KKDİK bilgilendirme eğitimleri ve danışmanlık hizmetlerimizle sizlere destek olmaya hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz. 

Günümüz mevzuatlarına uyumlu olmanız için CRAD her zaman yanınızda. 

KKDİK Bilgilendirme Eğitimlerimiz ve KDU Eğitimcinin Eğitimi takvimimiz için ekibimizle temas ediniz veya web sitemizi ziyaret ediniz. 
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ