CRAD BLOG

ECHA ÇOK YÜKSEK DERECEDE KAYGI VEREN (SVHC) MADDELER LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ.

ECHA’nın Üye Ülkeler Komitesi (MSC), Fransa, İsveç, Almanya ve Avusturya'nın önerileri üzerine 7 yeni maddenin ‘SVHC’ madde olarak tanımlanması konusunu onayladı. Bu yeni 7 madde Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi’ne aday olarak eklendi.


Bu son düzenleme sonrasında Aday Liste’de yer alan toplam madde sayısı 180 olmuştur.


15 Ocak 2018 tarihinde aday listeye eklenen maddeler aşağıda yer almaktadır;

 

S:No Madde Adı EC No CAS No Eklenme
 Tarihi
Eklenme Nedeni
1

Chrysene

205-923-4

218-01-9

15.01.2018 Kanserojen (Madde 57a)
PBT (Madde  57 d)
vPvB (Madde 57 e)
2

Benz[a]anthracene

200-280-6

56-55-3

15.01.2018 Kanserojen (Madde 57a)
PBT (Madde  57 d)
vPvB (Madde 57 e)
3

Cadmium nitrate

233-710-6

10325-94-7

15.01.2018

Kanserojen (Madde 57a) Mutajen (Madde 57 b)
Tekrarlı maruz kalmayı takiben belirli hedef organ toksisitesi    
(Madde 57(f) – insan sağlığı)

4

Cadmium hydroxide

244-168-5 21041-95-2 15.01.2018

Kanserojen (Madde 57a) Mutajen (Madde 57 b)
Tekrarlı maruz kalmayı takiben belirli hedef organ toksisitesi (Madde 57(f) – insan sağlığı)

5

Cadmium carbonate

208-168-9 513-78-0 15.01.2018

Kanserojen (Madde 57a) Mutajen (Madde 57 b)
Tekrarlı maruz kalmayı takiben belirli hedef organ toksisitesi    
(Madde 57(f) – insan sağlığı)

6

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- 

Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.

02,13.05,10]octadeca-7,15-diene 

individual anti- and syn-isomers or any combinationthereof] 

- - 15.01.2018

vPvB (Madde 57 e)

7

Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione,formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1%

w/w 4-heptylphenol, branched and linear]

- - 15.01.2018

 Endokrin bozucu
(Madde 57(f) - çevre)

 

İlgili SVHC toplam madde listesine ulaşmak için tıklayınız.


İlgili ECHA web sitesi için tıklayınız.

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ