CRAD BLOG

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 27 Ocak 2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yayımlanan bu tebliğ ile 31 Ekim 2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin;
a)    6, 7 ve 8 inci maddeleri, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, Ek 1/A’sı ve Ek 1/B’si bu Tebliğin yayımı tarihinde, 
b)    Diğer hükümleri ise bu Tebliğin yayımı tarihinden altı ay sonra,
yürürlükten kaldırılmıştır.


Bu doğrultuda 27 Ocak 2018 itibariyle Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır. Etiketleme ile teknik dosya zorunlulukları da dahil olmak üzere diğer gereklilikler 6 ay süre ile devam edecektir.


27 Ocak 2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Ek-6A’sı yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecektir.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ