CRAD BLOG

REACH 31 MAYIS 2018 SON KAYIT TARİHİ VE GEREKLİLİKLER

Bilindiği üzere bir süredir, A.B. bölgesine yapılan kimyasal ticaretinde, maddelerin tonaj limitlerine göre Ön-Kaydını veya Kaydını gerektiren Avrupa Birliği Yönetmeliği olan EC 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) kapsamında firmanıza OR (Only Representative – Tek Temsilci) olarak destek vermekteyiz. Tarafımız Tek Temsilciliğinde Ön-Kayıtlı maddelerinizin A.B. ticaretine, tonaj limitlerinize göre, yıllık 10 ton veya 100 tona kadar sorunsuz bir şekilde devam etmektesiniz. 


REACH Yönetmeliği Ön-Kayıtlı maddelerin A.B. bölgesine olan ticaretine Mayıs 2018’e kadar izin vermekte, bu tarihten sonra tonaj aralığına bakılmaksızın 1 ton/yıl hacmi aşan tüm maddelerin Tam Kaydını zorunlu kılmaktadır. Yani 1 Haziran 2018 itibarı ile A.B. içine Kayıtsız kimyasal göndermek mümkün olmayacaktır. 

Madde İmalatçıları: 
Türkiye dâhilinde madde üretip direk ya da dolaylı yoldan A.B. ye ihraç eden firmaların 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ürettikleri maddelerin Tam Kayıtlarını gerçekleştirmesi ya da A.B. ‘ye ihracata son vermeleri gerekmektedir. Bu alandaki bir diğer seçenek ise ihraç edilecek madde için kendi kaydını gerçekleştirmiş olan ithalatçılar üzerinden ihracata devam etmeleridir. Bu koşul altında REACH Kaydı sorumluluğu A.B. içinde yerleşik ithalatçı tarafından karşılanıyor olacaktır. 

Bu konuyla ilgili sizin gibi hammadde üreticilerine tavsiyemiz 2018 Mayıs son tarihinde maddenizin kaydı olmadığı için ticaretinizin durması riskinden kaçınmak için şimdiden kayıt işlemlerine başlamanızdır. REACH Kaydı 10,000 ile 300,000 EU arasında maliyetleri olabilen bir proses olmasına karşın A.B. ticaretine devam edebilmek için zorunlu olan bir prosestir. Aksi takdirde kayıt edilmeyen hammaddenin A.B. bölgesi içine ticareti duracaktır. 

Karışım Üreticileri:
REACH mevzuatı esasen A.B. içi madde üreticileri ile A.B. dışından maddeyi üretip A.B.’ne ihraç eden madde üreticilerine odaklanmış bir mevzuat. Ancak günümüzün ticari düzeni içerisinde doğal olarak bu maddeler yalnızca madde olarak A.B.’ne ihraç edilmiyor. Madde üreticilerinden tedarik edildikten sonra çeşitli karışımlar halinde kimyasal ürün olarak formüle edilip karışımlar içerisinde de ihraç ediliyor ki bu durum daha yaygın. Bu gibi durumlar altında A.B. dışı karışım üreticileri için ürünlerinin formülünde kullandıkları maddeleri kayıt yaptırmak gerek teknik gerek ekonomik sebepler nedeniyle imkânsıza yakın derecede güç. 

Teknik olarak ele alacak olursak aynı maddenin imalatçılarının arasında dahi üretilen maddenin farklılıkları olabildiği gibi sizlerin de madde tedarik ettiğiniz imalatçılar arasında maddenin teknik eşdeğerliği konusunda sıkıntılar olabileceği oldukça muhtemel bir durum. Bunun yanı sıra maddenin eşdeğerliğine dair Madde Tanılama Profili (SIP) sonuçları bir tedarikçiden diğerine farklılık gösterebilecektir. 

Maddi olarak bakıldığında ise 10 ve üzeri girdinin olduğu kimyasal ürünlerin içeriğindeki her bir maddenin kimyasal ürün üreticisi tarafından kayıt ettirilmesi ise madde başına en az 10.000 € en çok 300.000 € aralığında bulunan kayıt maliyetleri düşünüldüğünde katlanılması güç bir külfet olarak görünüyor. Kaldı ki bazı formüllerin çok daha fazla sayıda girdi maddeye sahip olduğu düşünülür ise iktisadi etkinlik açısından karşılanması mümkün olmayan bir hal alıyor. 
Bu bilgiler ışığında kimyasal ürün üreticileri için en makul seçenek, A.B.’ne ihraç edecekleri ürünler için kullanacakları girdilerini, REACH kapsamında imal ettikleri maddeyi kayıt ettirmiş olan üreticilerden tedarik etmek ve REACH Kayıtlı hammaddeler ile ürettikleri karışım ürünleri ihraç etmek. Yani diğer bir tabiri ile madde imalatçısının REACH Kaydından faydalanmak. 

Bu seçeneği kullanarak ihracatına devam etmek isteyen kimyasal ürün (karışım veya polimer) üreticileri için bu kayıtların kendilerini de kapsaması ve A.B. içerisinde yerleşik müşterilerinin karşılaşabileceği bir denetim karşısında sorunsuz bir şekilde ticaretlerine devam edebilmeleri için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekli. Kısaca bunlara değinecek olursak: 

  • Kayıt numarasını içeren yazılı beyan. 
  • Kayıtların size tedarik edilen (en azında A.B. ye ihraç edilen ürünlerde kullanılan tonaj kadar) miktarları da kapsadığının beyanı.
  • Kayıt edilen kullanım alanlarının sizin ve tedarik zincirinde aşağı doğru alt kullanıcılarınızın da kullanım alanlarını kapsıyor oluşu.
  • Tarafınıza sunulacak beyanların nama yazılı oluşu. (Firmanızın adının açıkça ifade edilmesi.) 


Yukarıdaki ilkelerin tümünü kapsayacak şekilde madde tedarikçilerinizden alacağınız yazılı kayıt beyanları müşterilerinizin karşılaşacağı denetimlerde kullanılmak üzere en az 10 yıl süresince saklanmalı ve periyodik olarak (en azından her yıl bir kez ya da tonajınızda kayda değer değişiklikler olduğunda) revize edilmesi gerekmektedir. 

Eğer tedarikçiniz imal ettiği madde için REACH kapsamında kayıt yaptırmadıysa bu durumda en azından A.B. ihracatlarınızda kullandığınız tonaj kadarını yukarıdaki gereklilikleri tarafınıza sağlayabilecek bir tedarikçi bulmanız A.B. ihracatlarınızın sürebilmesi açısından kritik önem arz etmektedir.   

Madde imalatçınızın kaydından faydalanmaya dair derlenmesi gereken dokümanlar ve bunların içerikleri hakkında CRAD ekibi olarak sizlere destek sunmaya hazır olduğumuzu ve ihracata dair tüm mevzuat sorunlarınız için çözüm ortağınız olarak daima hizmetinizde olduğumuz hatırlatırız. 
 

İşlerinizde başarılar dileriz. 
CRAD Akademi
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ