Kozmetik Ürün Yönetmeliği Uyum Hizmetleri

15.07.2015 Tarih ve 29417 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği ileTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; kozmetik ürünlerde kullanılan maddelerin özelliklerini, kısıtlamalarını veya yasaklarını, içerdikleri alerjenleri, koruyucuları da dahil olmak üzere kozmetik ürün etiketlerinde veya ambalajlarında yer alacak ek bilgileri ve imalatçıların, ürünlerinin, piyasaya arzı için Bakanlığa sundukları ve bünyelerinde bulundurdukları bilgi ve belgelerinin kapsamını belirler. Kozmetik ürün bilgi dosyasında yer alan ürün güvenlik değerlendirmesi raporunda kozmetik ürünün toksikolojik profili, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyeleri hesaplamaları yapılarak insanların üzerinde ki etkileri ortaya çıkarılır.


Bu yönetmelik kapsamında, kozmetik ürün imalatçıları, piyasaya sundukları ve yönetmelik kapsamına giren ürünleri ile ilgili olarak gerekli bildirimleri yapmakla ve Kozmetik Yönetmeliği Madde 12 gereğince ürüne ait bilgi dosyasını hazırlayarak bünyelerinde bulundurmakla sorumludurlar.


Kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi, sınıflandırma hesaplamalarına hakim, deneyimli ve bilgi kaynakları geniş bir uzman tarafından hazırlanmalıdır.

Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerimiz;
- Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası
- Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi
- Kozmetik Ürün Bildirim – Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Hakkında


CRAD, Kozmetik ürünler alanında bilgi birikimi yüksek uzmanlarıyla, mevzuata hakim, nitelikli ve güvenilir hizmet sunmaktadır. 


Ayrıntılı tüm bilgilere Uzman ekibimiz ile temas ederek ulaşabilirsiniz.

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ