Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği (KKDİK) Uyum Hizmetleri

“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK Yönetmeliği) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 (Mükerrer) sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu yönetmelik; Türkiye’de imal edilen ya da kendi başına veya karışım içinde Türkiye’ye ithal edilen 1 ton ve üzerindeki tüm maddeleri kapsamaktadır. Bunun yanında AB REACH Yönetmeliğine göre muaf olan maddeler KKDİK’ten de muaftır (Ek IV ve Ek V).

KKDİK Yönetmeliğindeki kritik noktalar;

 • Maddelerin ön-kayıt süreci 23.12.2017 tarihinde başlamış olup, 31.12.2020 tarihinde sona erecektir.
 • Kayıt süreci 01.01.2021 tarihinde başlayacak olup, 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.
 • Maddelerin yıllık hacmine veya sınıflandırmalarına göre kayıt tarihlerinde bir farklılık söz konusu değildir.
 • Polimerler kayıttan muaftır. Ancak, polimerleri imal etmek için kullanılan monomerlerin AB REACH Yönetmeliğindeki tanımına ve şartlarına göre kayıt ettirilmesi gerekir.


KKDİK’te ön kayıt/ kayıt işlemleri sadece Türk tüzel kişiler tarafından yapılabildiğinden, Türkiye’ye kimyasal ihraç eden firmalar, Türkiye’deki ithalatçılarının KKDİK Yönetmeliğine uyumunu sağlamak ve bilgilerinin gizliliğini korumak için bir Tek Temsilci (OR) atayabilirler.

KKDİK kapsamından muaf olan maddeler yönetmeliğin ekinde listelenmiştir. Kısaca şu şekilde özetleyebiliriz;

 • Yıllık ortalama tonajı 1 tonun altında kalan maddeler
 • AB REACH Yönetmeliği Ek IV ve V kapsamındaki maddeler
 • Herhangi bir işlem görmemesi koşuluyla transit maddeler. (Gümrüklü alanlar ve Serbest Bölgeler gibi)
 • Polimerler (ancak polimerin üretiminde kullanılan monomerler muaf değil.)


CRAD olarak, şirketiniz ve ithalatçılarınız için sunduğumuz KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki hizmetlerimiz;

 • Tek Temsilcilik
 • Kapsam tanımlama
 • Maddelerin ön kaydının/ kaydının yapılması
 • Kapsamlı Çalışma Özeti, Kimyasal Güvenlik Raporu, Kimyasal Güvenlik Değerlendirme Raporu Türkçe çevirileri
 • Kimyasal Değerlendirme Uzmanı gerektiren işlemler
 • KKDİK Uyumlu GBF ve gGBF hazırlanması 
 • Kurum içi ve genele açık eğitimler
 • Üçüncü taraf temsilcilik ve Güvenilir Taraf (Trustee) hizmetleri
 • Kurumların kendi ekiplerine harici danışmanlık desteği 
HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ