CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜNLE İŞLENMİŞ EŞYALAR TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği 13.05.2018 tarihli ve 30420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda İşlenmiş Eşyalar, işleme tabi tutuldukları veya kasten içerdikleri biyosidal ürünlerin ilgili ürün tipinde ruhsatlı ya da biyosidal ürün envanterine kayıtlı olmaları ve aktif maddeleri bakımından uygulanan kısıtlamaları karşılamaları halinde piyasaya arz edilebilir. 

İşlenmiş eşyaya biyosidal özellik veya biyosidal işlev kazandırmak için kullanılan biyosidal ürünler, imalatçısının ya da ithalatçısının önerdiği ve etkin olduğu ispatlanan dozda kullanılmalıdır.

Kanıtlanması kaydıyla, işlenmiş eşyaya atfedilen biyosidal özellik ya da işlev, işlenmiş eşya etiketlerinde belirtilebilir. 
İmalatçılar veya ithalatçılar, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında Bakanlık tarafından talep edilmesi veya Bakanlık tarafından görevlendirilen denetçilerin denetim esnasında talep etmeleri halinde, tebliğ gereklilikleri doğrultusunda hazırlanan teknik dosya ve/veya diğer bilgi ve belgeleri Bakanlığa veya denetçiye sunmalıdırlar.

Bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak ve ilgilileri aydınlatmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce hazırlanan Rehber dokümanının, kuruma ait resmi internet sitesinden yayımlanması beklenmektedir.


Bu tebliğ kapsamında endüstriye sunduğumuz hizmetlerimiz aşağıda bilginize sunulmuştur:

  • Güncel yönetmelik ve Bakanlık talepleri doğrultusunda:
  • İşlenmiş Eşya Etiketlerinin Hazırlanması
  • Biyosidal Ürün Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması
  • İşlenmiş Eşyaların Teknik dosyalarının hazırlanması
  • Biyosidal Ürün ve/veya aktif madde tedarikçileri ile iletişimin sağlanması
  • Analiz süreci yönetimi 


İlgili mevzuata uyum için kurumunuza sunabileceğimiz hizmetler ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için ekibimiz ile temas edebilirsiniz.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ