KAYNAKLAR

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) Nedir Ve Nasıl Olunur?

30105(Mükerrer) sayılı KKDİK Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Güvenlik Bilgi Formları, Kimyasal Güvelik Raporları, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri, kayıt dosyalarının hazırlanması gibi işlemler Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından yapılması gerekmektedir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olunabilmesi için;
1.    KDU olunma koşullarına sahip olunmalıdır. Bunlar;
•    Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya
•    Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak, veya 
•    Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

2.    Bakanlık onaylı eğitim kuruluşundan, zorunlu 64 saatlik eğitim alınmalıdır.

3.    Akredite kuruluş tarafından yapılan sınavdan başarılı olunmalıdır.


Ayrıca bakınız, CRAD’ın güncel Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitimleri
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ