KAYNAKLAR

Kimyasal etiketlemesi nasıl yapılır?

Kimyasalların etiketlenmesinin yapılmasından önce o kimyasala ait Güvenlik Bilgi Formunun oluşturulması doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü etiketleme yapılması için kimyasalın zararlılıklarının (H kodlarının) neler olduğu tespit edilmelidir. Bu zararlara karşılık doğru ve nitelikli bir etiket yapılabilir.

Kimyasal etiketlemesinde kaynak olarak alınması gereken en temel yönetmelik 28848 SEA Yönetmeliği ve ekleridir. Hangi ürün tipi /deterjan, hava aromatize edici, boya, biyosidal, esans vb.) olursa olsun, SEA kuralları uygulanır, ürün tipine özel bir yasal düzenleme (Biyosidal ürün yönetmeliği, deterjan tebliği, Bitki gelişim düzenleyici vb.) var ise ek gereklilikler bu bilgilerin üzerine eklenir.

En temel etiket unsurları şunlardır;
1.    Tedarikçinin adı, adresi ve telefon numarası.
2.    Ambalaj üzerindeki miktar başka bir yerde belirtilmediği sürece, halka sunulan ambalaj içindeki madde veya karışımın nominal miktarı.
3.    20 nci maddede belirtilen maddenin veya karışımın kimliği.
4.    Uygulanabilir durumlarda, 21 inci maddeye uygun zararlılık işaretleri.
5.    Uygulanabilir durumlarda, 22 nci maddeye uygun uyarı kelimeleri.
6.    Uygulanabilir durumlarda, 23 üncü maddeye uygun zararlılık ifadeleri.
7.    Uygulanabilir durumlarda, 24 üncü maddeye uygun önlem ifadeleri. Uygulanabilir durumlarda, 27 nci maddeye uygun ilave bilgi bölümü.

Türkiye’de piyasaya arz edilecek zararlı madde ve karışımların etiketleri Türkçe hazırlanır. Tedarikçiler, kullanılan tüm dillerde aynı detayların yer alması kaydıyla, etiketlerinde Türkçenin yanında farklı diller de kullanabilir.


CRAD, 40 ülkenin resmi dilinde, ülkelerin kendi mevzuat gerekliliklerine uygun olarak etiket hazırlayabilmektedir.


Ayrıca bakınız, Kimyasal Etiket Hazırlama Programının Özellikleri Nelerdir?
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ