KAYNAKLAR

PBT ve vPvB madde ne demektir?

PBT; KALICI, BİYOBİRİKİMLİ VE TOKSİK ve vPvB; ÇOK KALICI VE ÇOK BİYOBİRİKİMLİ anlamını taşımaktadır.

Bu maddelerin PBT/vPvB olma kriterleri 29204 sayılı yönetmelik Ek-2’de verilmiştir.

Maddenin ya da karışımın 29204 sayılı yönetmelik Ek-2’de belirlenen kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olması durumunda Güvenlik Bilgi Formunu (GBF/MSDS/SDS) hazırlamak zorunludur.

Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %0,1 olan, 29204 sayılı yönetmelik Ek - 2’de belirlenen kriterler doğrultusunda kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olan en az bir madde içermesi durumunda, tedarikçi istek üzerine Güvenlik Bilgi Formunu (GBF/MSDS/SDS) hazırlar.

İlgili ek için tıklayınız.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ