KAYNAKLAR

Genişletilmiş GBF, g-GBF (e-SDS/ Extended SDS) Nedir?

Pazara sunmuş olduğunuz zararlı maddenin kullanım alanlarına yönelik “Maruz Kalma Senaryolarını” da içeren Güvenlik Bilgi Formlarıdır.


Maruz Kalma Senaryosu, insanların ve çevrenin maddeye maruz kalmasının engellenmesini, kalınıyorsa da güvenli kullanımını sağlamayı amaçlar ve nasıl kontrol edilebileceğini açıklar. Bir Maruz Kalma Senaryosu tanımlanmış bir kullanım veya bir ürünün formülasyonu, işlenmesi veya üretimi gibi tanımlanmış benzer kullanım gruplarını ifade eder. Bu kullanım için maddenin güvenli kullanımını sağlayan operasyonel koşulları ve risk yönetim önlemlerini açıklar.


Eğer bir kimyasal madde için KKDİK tam kayıt yapıldıysa, bir Kimyasal Güvenlik Raporuna sahip olmalıdır. Bu kimyasal madde zararlıysa ve Türkiye pazarına yıllık 10 ton veya üzerinde sunuluyorsa, bir Maruz Kalma Senaryosu hazırlanması gerekmektedir. Maruz Kalma Senaryosu hazırlanırken, Kimyasal Güvenlik Raporundan faydalanılmaktadır.

CRAD, Genişletilmiş GBFlerinizi alanında tecrübeli uzman ekibiyle 40 ülke dilinde hazırlamaktadır. GBF hazırlama çözüm hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için uzman ekibimiz ile temas edebilirsiniz.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ