KAYNAKLAR

KKDİK Yönetmeliğindeki Önemli Tarihler Nelerdir?

  • Maddelerin ön-kayıt süreci 23.12.2017 tarihinde başlamış olup, 31.12.2020 tarihinde sona erecektir.
  • Kayıt süreci 01.01.2021 tarihinde başlayacak olup, 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.
  • KKDİK uyumlu Güvenlik Bilgi Formu(GBF) hazırlanması 31.12.2023 tarihinden sonra zorunludur. GBFleri bir Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) hazırlamak zorundadır.
  • 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik 31.12.2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.


CRAD’ın güncel Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitim tarihleri ve detayları için linki takip edebilirsiniz.  

KKDİK Uyum Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için linki takip edebilirsiniz.  
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ