KAYNAKLAR

AB İçin Yapılan Ön Kayıtlar KKDİK İçin Geçerli Mi?

KKDİK Türkiye’ de imal edilen veya Türkiye gümrük bölgesine ithal edilen maddeler için geçerlidir. AB'de uygulanan REACH tüzüğü ise AB ülkelerinde imal edilen veya AB'ye ithal edilen maddeler için geçerlidir. Dolayısıyla AB'de uygulanan REACH Tüzüğü için yapılmış olan ön-kayıtlar KKDİK için geçerli değildir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ