KAYNAKLAR

KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Ön Kayıtları Tonaj Aralığına Göre Mi Yapılacak?

Kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen maddeler için yıllık miktar bir ton ya da daha fazla ise ön-kayıt zorunludur. REACH mevzuatındaki gibi bir tonaj aralığı yoktur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ