KAYNAKLAR

PBT Madde Nedir?

29204 sayılı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik, Ek-2’si, KALICI, BİYOBİRİKİMLİ VE TOKSİK (PBT) MADDELERİN BELİRLENMESİ İÇİN KRİTERLER’i vermektedir. Ayrıca, 30105 sayılı KKDİK yönetmeliğinin Ek-13’ü de PBT MADDELERİN BELİRLENMESİ İÇİN KRİTERLER’i vermektedir.

Bu maddeler, doğada ve canlılar üzerinde “kalıcılık, biyobirikim ve toksisite kriterleri bakımından zararlılıkları üst derecede bulundurmakta ve bu üç kriteri de aynı anda taşımaktadırlar. Bu sebeple, kimya endüstrisinde kullanımı tercih edilmeyen maddelerdir. 

Bu maddelerin kullanımının olduğu durumlarda, ürünlere ait Güvenlik Bilgi Formlarında mutlaka ilgili başlıklar olan “2.3 Diğer zararlar” ve “12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları” altında belirtilmesi gerekmektedir.

PBT madde kriterlerini öğrenmek için aşağıdaki linki tıklayarak 29204 sayılı yönetmelik ve Ek-2’yi indirebilmek için linki takip edebilirsiniz. 


PBT madde kriterlerini öğrenmek için aşağıdaki linki tıklayarak 30105 sayılı yönetmelik ve Ek-13’ü indirebilmek için linki takip edebilirsiniz. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ