KAYNAKLAR

Kalıcı Organik Kirleticiler Nedir?

Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK), çevrede kalıcı olan, gıda zincirinde biyolojik olarak biriken ve insan sağlığına ve çevreye olumsuz etki yapma riski taşıyan kimyasal maddelerdir. Bu öncelikli kirleticiler grubu, pestisitler (DDT gibi), endüstriyel kimyasallar (poliklorlu bifeniller, PCB'ler gibi) ve endüstriyel proseslerin (dioksinler ve furanlar gibi) istenmeyen yan ürünleridir.

Kalıcı Organik Kirleticiler, kaynaklarından uzaklara, hatta hiç kullanılmadıkları veya üretilmediği bölgelere kadar uluslararası sınırlara taşınabilirler. 

Kalıcı organik kirleticiler çevreye ve tüm dünyadaki insan sağlığına tehdit oluşturmaktadır.

14 Kasım 2018 tarihli, 30595 sayılı, KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK, kimyasalların bu zararlarından korunmak amacıyla yayımlanmıştır.

Aşağıda yönetmeliğin önemli bazı hükümleri verilmiştir.
MADDE 5 – (1) Ek-1’de listelenen maddelerin kendi halinde, karışım içinde ya da eşyaların bileşenleri olarak imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı yasaktır.
(2) Ek-2’de listelenen maddelerin kendi halinde, karışım içinde ya da eşyaların bileşenleri olarak imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı Ek-2’de belirtilen şartlara göre kısıtlanır.
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili Yönetmelik ve eklerini indirebilmek için linki takip edebilirsiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ