KAYNAKLAR

Kozmetik Ürünlerde Tarama Testi Nedir?

25823 sayılı ve 23 Mayıs 2005 tarihli  Kozmetik Yönetmeliğinin ‘’ Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0’’ kılavuzunda belirtilen tanıma göre;

Tarama testi: Bir kozmetik ürün formülasyonunda koruyucunun etkinliği mikrobiyolojik tarama-zorlama testi ile doğrulanmalıdır. Koruyucular, etkinlik sağladıkları en düşük konsantrasyonda kullanılmalıdır ve bu konsantrasyon ürün geliştirme aşamasında belirlenmelidir.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ