KAYNAKLAR

Kozmetik Ürünlerde Gönüllülük Testi Nedir?

25823 sayılı ve 23 Mayıs 2005 tarihli Kozmetik Yönetmeliğinin, 29417 sayılı ‘’Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ nin Madde 7 snde, ‘’gönüllüler üzerinde yapılan güvenlilik çalışmaları’’ belirtilmiştir.

Test edilen kozmetik ürün veya hammaddelerinin cilt ve mukoz membran ile uyumunun değerlendirildiği çalışmalarıdır.
Kozmetik ürün veya hammaddelerinin etkinliğini veya güvenliliğini belirlemek için gönüllüler üzerinde kullanılan test yöntemleri için öncelikle testin tanımlanması, geçerliliğinin kanıtlanması ve amacının belirlenmesi gereklidir.

Gönüllüler üzerinde yapılan test çalışmaları ise şu şekilde sıralanabilir; 

  • Cilt tahriş testleri,
  • Kümülatif tahriş testleri,
  • Evde kullanım testleri,
  • Oftalmolojik test,
  • Komedojenik test,
  • Fototoksisite,
  • Fotoduyarlılık testleri.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ