KAYNAKLAR

Nanomateryal Nedir?

25823 sayılı ve 23 Mayıs 2005 tarihli Kozmetik Yönetmeliğinin ‘’ Nanomateryal İçeren Kozmetik Ürünlerin Güvenlilik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz’’ da yer alan tanıma göre; 

Nanomateryal: Boyutları 1 ila 100 nm arasında olan bir veya daha fazla dış boyut veya iç yapıya sahip olan ve çözünmeyen veya biyopersistan yapıda olacak şekilde imal edilmiş olan bir materyallerdir.

Kozmetik Yönetmeliği (29417 sayılı Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) Ek Madde 1 e göre, piyasaya arz edilecek nanomateryal içeren kozmetik ürün için, üretici yeni ürünü piyasaya arz etmeden altı ay önce Ek VIII’de yer alan “Nanomateryal İçeren Kozmetik Ürün Bildirim Formu”nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak Kurum’a bildirmek zorundadır. Bu maddenin hükümleri, 7 nci maddeye tabi olan boyar maddeler, koruyucu maddeler veya UV filtreleri olarak kullanılan nanomateryaller için geçerli değildir.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ