KAYNAKLAR

Nanomateryal Bildirim Formunda Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

25823 sayılı ve 23 Mayıs 2005 tarihli Kozmetik Yönetmeliğinin ‘’ Nanomateryal İçeren Kozmetik Ürünlerin Bildirimlerine İlişkin Kılavuz’’ unun Madde 6 sında, nanomateryal bildirim formunda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

 • Sınıflandırmaya göre ürün kategorisi,
 • IUPAC ismi,
 • Nanomateryale ilişkin tanımlayıcı bilgiler,
 • Sorumlu teknik elemanın iletişim bilgileri,
 • Firma yetkilisi veya görevlendirilmiş olduğu kişinin iletişim bilgileri,
 • Nanomateryale ilişkin spesifikasyonlar,
 • Nanomateryalin primer partikül boyutuna ait en düşük molekül ağırlığı, hacimsel ortalama molekül ağırlığı ve sayıca ortalama molekül ağırlığı,
 • Nanomateryalin sekonder partikül boyutuna ilişkin ise sadece hacimsel ortalama molekül ağırlığı,
 • Nanomateryalin morfolojisine ilişkin fiziksel formu,
 • Nanomateryalin yüzeyinin kaplı olup olmadığı,
 • Nanomateryalin çözünme ve çözünürlüğüne ilişkin bilgiler,
 • Nanomateryalin yüzey alanına ilişkin m2/g cinsinden BET spesifik yüzey alanı ve m2/cm3 cinsinden hacim spesifik yüzey alanı.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ