CRAD BLOG

ECHA, ÇOK YÜKSEK DERECEDE KAYGI VEREN (SVHC) MADDELER LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ.

ECHA’nın Üye Ülkeler Komitesi (MSC), Fransa, İsveç, Almanya ve Avusturya'nın önerileri üzerine 6 yeni maddenin ‘SVHC’ madde olarak tanımlanması konusunu onayladı. Bu yeni 6 madde Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesi’ne aday olarak eklendi.


Bu son düzenleme sonrasında Aday Liste’de yer alan toplam madde sayısı 197 olmuştur.


15 Ocak 2019 tarihinde aday listeye eklenen maddeler aşağıda yer almaktadır;

 

S:No Madde Adı EC No CAS No Eklenme
 Tarihi
Eklenme Nedeni
1

1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one

239-139-9 15087-24-8 15.01.2019 Endokrin Bozucu (Madde  57f)
 
2

2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane

401-720-1 6807-17-6 15.01.2019 Ürem için toksik (Madde 57c)
3

Benzo[k]fluoranthene

205-916-6 207-08-9 15.01.2019

Kanserojen (Madde 57a)

PBT (Madde 57d)

vPvB (Madde 57e)

4

Fluoranthene

205-912-4

206-44-0;

93951-69-0

15.01.2019

PBT (Madde 57d)

vPvB (Madde 57d)

5

Phenanthrene

201-581-5 85-01-8 15.01.2019

vPvB (Madde 57e)

6

Pyrene

204-927-3

129-00-0;

1718-52-1

15.01.2019

PBT (Madde 57d)
vPvB (Madde 57e)

 

İlgili SVHC toplam madde listesine ulaşmak için tıklayınız.


İlgili ECHA web sitesi için tıklayınız.

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ