KAYNAKLAR

KKDİK Yönetmeliğine Göre Gıda Maddeleri ve Hayvan Yemleri Kaydedilmeli Midir?

Bir madde, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki gıda veya 27/12/2011 tarih ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki yem ise bu maddenin kaydedilmesine gerek yoktur.

Ancak aynı maddenin bir kısmı gıda ve hayvan yemleri dışında başka kullanımlar için kullanıldığında, kullanılan bu miktarın kaydedilmesi gerekmektedir.

Kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmuş maddelerin bile KKDİK Yönetmeliği uyarınca izin veya kısıtlama hükümlerine tabi olabilecekleri dikkate alınmalıdır.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ