KAYNAKLAR

KKDİK Yönetmeliğine Göre Tıbbi Ürünler Kaydedilmeli Midir?

Bir madde, insan ya da veterinerlik kullanımına yönelik olarak 25/04/2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Beşerî Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği” veya 24/12/2012 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik” kapsamında kullanıldığında maddenin kaydedilmesine gerek yoktur.

Ancak aynı madde, farmasötik dışında başka amaçlar için kullanıldığında, kullanılan bu miktarın kaydedilmesi gerekmektedir.

Kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmuş maddelerin bile KKDİK Yönetmeliği uyarınca izin veya kısıtlama hükümlerine tabi olabilecekleri dikkate alınmalıdır.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ