CRAD BLOG

KOZMETİK ÜRÜN İDDİALARINA İLİŞKİN KILAVUZ 5.0 YAYIMLANDI.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 07.02.2019 tarihinde yayımlanan Makam Oluru'na göre, firmalar tarafından yeni ambalaj tasarımının maliyetli oluşu ve piyasada bulunan kozmetik ürünlerin üzerinde tüketici tercihlerine göre satış politikası olarak “paraben içermez, fitalat içermez, alkol içermez, SLES, SLS, Boya içermez'' gibi ifadelerin yer almasının istenmesi sebebiyle güncellenmiş Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 5.0’ ın yürürlüğe girmiştir.


Kozmetik Ürün İddialarına İlişkin Kılavuzuna ulaşmak için linki takip edebilirsiniz.

İlgili kılavuzun eski ve güncel versiyonlarını ise incelediğimiz zaman bazı noktalarda değişiklik yapıldığını görmekteyiz. 

 

GENEL GEREKLİLİKLER

Kılavuz 5.0- Madde 5(4) ve 5(6)

Kılavuz 4.0- Madde 5(4) ve 5(6)

· Sadece kozmetik ürün olarak piyasaya arz edilecek ürünlerde ürünü üst mevzuata dâhil edecek CE işaretlemesi kullanılmamalıdır.

· Yasal bir gereklilik (yasaklı bir bileşeni içermemesi gibi), ürün tanıtımına ait görsellerde, ürün etiketinde ve ürün ambalajında, ürüne ait bir üstünlük/fayda olarak kullanılmamalıdır.

· Kozmetik ürün olarak piyasaya arz edilecek ürünlerde ürünü üst mevzuata dâhil edecek CE işaretlemesinin kullanımından kaçınılması gerekir.

· Sadece minimum yasal gerekliliklere uygunluk sağladığında görülen faydanın kozmetik ürünün belirgin bir faydası olduğu yönündeki iddialara, imalara, görsellere vb. unsurlara ürün ambalajında ve tanıtımlarında yer verilemez.

İÇERMEZ İDDİALARI

Kılavuz 5.0- Madde 12(2) ve 12(5)

Kılavuz 4.0- Madde 12(2) ve 12(5)

· Kozmetik üründe spesifik bir bileşenin bulunmadığı iddia ediliyorsa bu bileşen üründe bulunmamalıdır ve bu bileşenin açığa çıkmasına neden olan herhangi bir bileşen de üründe bulunmamalıdır.

· Kozmetik üründe belirli bileşeni/ bileşenleri içermediği iddia edilmesi durumunda ürün bileşiminde bu bileşen/bileşenlerin bulunmadığı TSE ISO IEC 17025 standartlarına haiz laboratuvardan alınacak söz konusu maddeyi/maddeleri içermediğine dair analiz raporunun başvuru aşamasında Kozmetik Ürün Dairesi Başkanlığı’na teslim edilmesi zorunludur. Söz konusu belgeyi teslim etmeyen veya içermediğini kanıtlamayanlar bu içermez iddiasını kullanamaz.

· Kozmetik üründe bir grup maddenin (örneğin: koruyucular, boyar maddeler) bulunmadığına yönelik iddialar (örneğin; “koruyucu içermez” veya “boyar madde içermez”) varsa kozmetik ürün bu grup maddelerden hiçbirini içermemelidir.

· Ürünün, birden fazla fonksiyonu olan bileşen/bileşenler içeriyor olması halinde ve bu fonksiyonlardan birinin ürününün “içermediği” iddia edilen bir fonksiyon olması halinde, bileşenlerin fonksiyonuna işaret eden “içermez” ya da benzer anlama gelecek bir iddia kullanılmamalıdır. Örneğin, ürünün içeriğinde diğer fonksiyonlarının yanında parfüm etkisi de gösteren bir bileşen olması halinde “parfüm içermez” iddiasının kullanılması uygun değildir.

 HİPOALERJENİK İDDİASI

Madde 13 (1)-Kılavuz 5.0

Madde 13 (1)-Kılavuz 4.0

· “Hipoalerjenik” iddiası ürünün hiçbir şekilde alerji oluşturmayacağı güvencesini sağlamayacağı için ürünün alerji oluşturmayacağına ilişkin ifadelere yer verilmesi uygun değildir.

· Hipoalerjenik iddiası, yalnızca ilgili ürünün alerjik potansiyelinin en aza indirilmiş olması durumunda kullanılabilir.

 

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ