KAYNAKLAR

Sertifika Süresi Dolan Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Güncellenmeli Midir?

GBF Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin 11'inci fıkrasına göre; tedarikçiler madde veya karışımlarına ilişkin aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda zaman kaybetmeden güvenlik bilgi formlarını günceller: 


ı. Risk yönetim önlemlerini etkileyebilecek bilgiler veya zararlara ilişkin yeni bilgiler edinildiğinde, 
ıı. Kısıtlama veya yasaklama getirildiğinde.


Dolayısıyla; GBF’lerin güncellenmesi gereken durumlar yukarıda belirtilmiş olup, GBF hazırlayıcısına ait sertifika geçerlilik süresi dolduğunda, sertifikanın geçerli olduğu tarihte hazırlanmış olan bir GBF’nin güncellenmesi gerekmez. Sertifika geçerlilik süresi dahilinde hazırlanan GBF’ler, yukarıdaki konular kapsamında güncellenmediği sürece geçerlidir.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ