KAYNAKLAR

Deterjan Yönetmeliği Kapsamında İçerik Veri Belgesi Nedir?

Deterjan yönetmeliğinde yer alan karışımları piyasaya arz eden imalatçılar, talep edilmesi halinde herhangi bir sağlık personeline, bu Yönetmeliğin Ek-7’nin C bölümünde öngörülen İçerik Veri Belgesini gecikmeksizin ve herhangi bir ücret talep etmeksizin sunar. İçerik veri belgesi içeriğindeki bilgiler, yetkili kamu kurumu ve sağlık personeli tarafından gizli tutulur ve yalnızca tıbbi amaçlarla kullanılır. İçerik Veri Belgesinin içeriği yönetmelikte belirtilen kurallar dahilinde olmak, internet ortamında yayımlanmak ve etikette yayımlandığı adres verilmek zorundadır.

Detaylı bilgi için CRAD ekibinden destek alabilirsiniz. 
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ