GLOBAL AĞIMIZ

KIST EUROPE

Avrupada, Almanya Saarbrücken’de yer alan Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KIST Europe), Seul’de yer alan en eski ve en büyük araştırma merkezi olan The Korea Instute of Science and Technology’nin ilk denizaşırı kuruluşudur. KIST Europa'nın ana faaliyeti, Avrupada bulunan partnerleri ve Uluslararası Bilim ve Teknoloji İşbirliği ile ‘Araştırma ve Geliştirme’ konularını kapsar.


KIST Europa’ta bulunan küresel bilgi araştırma merkezi (GKRC) nin ana rolü, Dünya çapındaki kimyasal ve çevresel mevzuatlar hakkındaki farklı yükümlülükleri yerine getirme konusunda Kore endüstrisini desteklemektir. KIST Europe, Avrupa’daki kimyasal düzenlemeler kapsamında (REACH & CLP) birçok Koreli üretici için Tek Temsilci rolü oynamaktadır ve birçok hükümet ortağı ile Koreli paydaşların her 2 yönetmelik hakkındaki rol ve yükümlülüklerini anlamaları konusunda yardım etmek maksadıyla bilgi tabanı oluşturmak için sıkı bir şekilde çalışmaktadır.


GKRC, kimyasal ve çevresel yönetmelikler hakkındaki hızlı küresel değişimlere uyum sağlamak için, uluslararası tanınmış partnerlerinden oluşan ile bir iletişim ağı kurmak için çalışıyor. Bu hedef doğrultusunda atılan ilk adımlar arasında, 2010 yılında KIST Europe ve CRAD arasında, Koreli üreticileri Türk kimyasal mevzuatlarına uyum sürecinde desteklemek için imzalanan ortaklık anlaşması yer almaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ