CRAD BLOG

KKDİK ve EŞYA

Genel anlamda bir eşya; özel bir şekil, yüzey veya tasarım verilmiş olan bir veya daha çok madde veya karışımlardan oluşan bir nesnedir.

KKDİK Yönetmeliği Madde 4(1) ise eşyayı şu şekilde tanımlamaktadır; ‘’Kimyasal yapısından çok, işlevini belirlemek üzere üretim sırasında özel bir şekil, yüzey ve tasarım verilen nesneyi ifade etmektedir”.

Bir nesnenin KKDİK kapsamında eşya tanımına uygun olup olmadığının belirlenmesi için nesnenin işlev ve özelliklerinin daha derin bir değerlendirmesini yapmak gerekebilir.

KKDİK kapsamında eşya üreticilerinin ve eşya ithalatçılarının, eşya içindeki maddelere dair kayıt ve bildirim yükümlülükleri bulunmaktadır (bkz. KKDİK Madde 8; Eşya içindeki maddelerin kaydı ve bildirimi).

 •  Hangi şartlarda eşyalar için kayıt ve/veya bildirim yükümlülüğü bulunur?
 • Kayıt ve bildirim için muafiyetlerden yararlanabiliyor musunuz?


Eşya üreten, ithal eden veya piyasaya arz eden firmaların her zaman ellerinde eşya içindeki maddeler için geçerli olan yükümlülüklerinin belirlenmesi için gerekli olan bilgiler mevcut olmalıdır. Bu bilgiler talebi halinde Bakanlığa sunulabilir olmalıdır. Bu bilgiler nelerdir?
 

 • Salınımı tasarlanan madde içeren eşyaların üreticilerinin ve ithalatçılarının bu eşyalardan salınımı tasarlanan tüm maddelerin isimlerinin, tonajlarının ve yıllık salınan madde miktarı 1 tonu geçiyorsa, KKDİK kayıt durumlarının bilinmesi gerekir.
 • Eşyaların üreticilerinin, ithalatçılarının ve dağıtıcılarının eşyalarında SVHC listesinde yer alan maddelerin olup olmadığını; varsa konsantrasyonlarını bilmesi gerekir.
 • Vb.


Kayıt ve bildirim yükümlülükleri dışında eşya üreticilerinin ve eşya ithalatçılarının eşyalar içindeki maddelere ilişkin bilgileri iletme yükümlülükleri bulunmaktadır (bkz. KKDİK Madde 29; Eşyalar içindeki maddelere ilişkin bilgilerin iletilmesi).

Eşya içindeki maddelerin tanımlanması ve miktarlarının belirlenmesi birçok durumda sadece ve sadece tedarik zincirindeki taraflar tarafından karşılıklı olarak bilgilerin iletilmesi yoluyla mümkündür. 

 • Tedarikçinizle nasıl iletişime geçeceksiniz?
 • Tedarikçinizden neleri talep etmelisiniz?


Bu zaman ve maliyetlerin azaltılması için önemli bir süreçtir.

 • Tedarikçinizi değiştirmeli misiniz?
 • Ürün içindeki maddelere ikame çalışması yapmalı mısınız?
 • Test ve analiz maliyetlerini siz mi üstlenmelisiniz?


CRAD, eşya üreticileri ve ithalatçıları için KKDİK bilgilendirme eğitimleri vermektedir.

Eşya Üreticisi ve İthalatçıları için KKDİK Bilgilendirme Eğitiminin Amacı;

 • KKDİK Yönetmeliği’nin tanımlanması hakkında bilgi vermek,
 • KKDİK Yönetmeliği’nin uygulamadaki kronolojik takvimi hakkında bilgilendirmek,
 • KKDİK kapsamında eşyayı tanımlamak,
 • Eşya üretici ve ithalatçılarının yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek,
 • 12 yıllık tecrübemize dayanarak KKDİK süreç yönetimine dair pratik bilgiler paylaşmak.
   
BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ