CRAD BLOG

SİYANÜR BİLEŞİKLERİNİN KKDİK YÖNETMELİĞİ EK 17'YE EKLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK RESMÎ GAZETE ‘DE YAYIMLANDI.

23.06.2017 tarihinde 30105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğinin, ''Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların Ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı Ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamaları'' içeren Ek 17’si 29 Kasım 2019'da Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanması ile güncellendi.


Geçtiğimiz haftalarda Siyanür ile toplu intihar vakalarının yaşanması üzerine kamu kurumları tarafından Siyanür Bileşiklerinin gerek internet gerek başka mecralar ile genel halk erişimine açık satışının engellenmesi için bir yasal düzenleme gereği duyulmuş ve bu nedenle Çevre Bakanlığı Kimyasallar Dairesinin Çalışması ve Cumhur Başkanlığının onaylaması ile Siyanür bileşiklerinin halka satışı yasaklanmıştır.  


İlgili değişiklik doğrultusunda, Ek 17'ye yeni bir giriş (Giriş 67) eklenmiştir.

Giriş 67 uyarınca aşağıdaki hükümler uygulanacaktır: 

  • Bazı siyanür bileşikleri, madde olarak halka satış amacıyla piyasaya arz edilemez ve internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda halka satılamaz.


Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, paketlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili diğer yasal hükümlerin uygulanmasına halel getirmeksizin, piyasaya sürülmeden önce tedarikçiler bu tür bileşiklerin paketlenmesinde açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde “Profesyonel ve endüstriyel kullanıcılarla sınırlı” ifadesini içermesini sağlamalıdır. Bu hüküm yayın tarihinden itibaren 1 ay sonra yürürlüğe girer.
 

  • Alt kullanıcılar veya dağıtıcıları, EK 17'nin Ek XI'in de verilen formatta siyanür bileşiklerinin imalatçı veya ithalatçılarına vermekle yükümlüdür. Siyanür bileşikleri üreticisi veya ithalatçısı toplanan beyannameyi her takvim yılının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının sonunda Bakanlığa iletir.


Ek-XI, KKDİK Ek-17'sine eklenmiştir. 


Mevzuat ve eklerine ulaşmak için linki takip edebilirsiniz.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ