MEVZUAT

KKDİK Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 29 Kasım 2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmi Gazete'de '' Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' yayımlanmıştır.


23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

1) Endüstriyel Kullanım: Bir madde veya karışımın sanayide kullanılmasını,
2) Profesyonel Kullanım: Bir madde veya karışımın endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını.

Aynı Yönetmeliğin Ek-17’sinde yer alan tabloya ise ekleme yapılmıştır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ